ZEZ-SILKO s.r.o.

Website: www.zez-silko.cz
ZEZ-SILKO s.r.o. - logo
Производство на силови кондензатори, реактори, компенсаторни и филтърни кондензаторни банки за ниско (230-690V) и средно (1-24kV) напрежение, за индукционни нагревни системи, комутация, специални филтриращи кондензатори.

Производство на силови кондензатори, реактори, компенсаторни и филтърни кондензаторни банки за ниско (230-690V) и средно (1-24kV) напрежение, за индукционни нагревни системи, комутация, специални филтриращи кондензатори. Сертификат ISO 9001. Основните продукти (кондензатори за ниско и средно напрежение, кондензатори за пещи) се тестват по ГОСТ. От 1984 г. се използуват само нетоксични, екологични и безопасни материали за производството им.
ZEZ Silko – един от лидерите в доставката на кондензатори за силовата електроника. Страни на износ: предимно Европа, както и някои държави в Азия и Америка. Фирмата произвежда:

- кондензатори за постоянен ток
- филтърни кондензатори за променлив ток
- демферни кондензатори
- импулсни кондензатори за съхранение на енергия
- превключващи конденсатори