БВП в Чехия се забавя до 2,3%

Публикуван: 15.8.2018 г. Свързани страни:  България България

БВП в Чехия се забавя до 2,3%

Според предварителните оценки през второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт, коригиран сезонно и на базата на ценовите влияния, се е увеличил с 2.3% на годишна база. Поради високата сравнителна база динамиката е спаднала от 4.5% отбелязани през второто тримесечие на 2017 г. Тези данни са публикувани от Чешката статистическа служба. Вътрешното търсене е от ключово значение за положителното развитие на икономиката. Външната търговия отбелязва положителен принос. Преработвателната промишленост, търговията и строителният сектор са допринесли най-много за създаването на брутна добавена стойност.

Източник: CIANEWS
Изготвено от екип на ЧехТрейд София