БВП на Чехия се очаква да нарасне с 3.7%

Публикуван: 17.8.2017 г. Свързани страни:  България България

БВП на Чехия се очаква да нарасне с 3.7%

Чешката икономика се очаква да нарасне приблизително с 3,7% през 2017 г., т.е. по-бързо от очакваното, отбелязват  от Чешката национална банка и Министерството на финансите. Според Чешката статистическа служба, БВП е нараснал с 4,5% през второто тримесечие на 2017 г. Тя ще определи структурата и растежа на БВП в началото на септември 2017 г. Според експерти растежът на икономиката се дължи основно на по-високите потребителски разходи и по-ниската безработица.