Броят на фирмите в Чехия достигна 47 на 1000 души

Публикуван: 29.11.2018 г. Свързани страни:  България България

Броят на фирмите в Чехия достигна 47 на 1000 души

В страната има регистрирани 47 фирми на 1000 жители. Прага е единственото изключение от националната средна стойност, тъй като 44% от чешките фирми се регистрират там. Там се падат 174 компании на 1000 жители. През 2016 г. в столицата имаше 125 компании на 1000 жители, а средната за страната достигаше 41. В Чешката република има 485 905 дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София