ЕК прогнозира, че чешката икономика ще расте стабилно с 2,9%

Публикуван: 8.2.2019 г. Свързани страни:  България България

ЕК прогнозира, че чешката икономика ще расте стабилно с 2,9%

Брутният вътрешен продукт на Чехия се очаква да покаже стабилен годишен динамичен растеж от 2.9% за 2019 г. След това икономиката ще се забави до 2.7%, прогнозира Европейската комисия в зимната си прогноза. Според прогнозите инфлацията ще се ускори с 0.1 пункта до 2,1% през 2019г. Година по-късно се очаква ръстът на потребителските цени да се забави до 1.9%. ЕК също така информира, че предвид процеса на излизане на Великобритания от ЕС, прогнозите за 2019 и 2020 г. се основават на напълно техническо предположение, че бизнес отношенията между ЕС-27 и Обединеното кралство ще останат непроменени.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София