Индустриалното производство в Чехия нарасна с 3,4% през юни и второто тримесечие

Публикуван: 7.8.2018 г. Свързани страни:  България България

Индустриалното производство в Чехия нарасна с 3,4% през юни и второто тримесечие

Сезонната индустриална продукция е нараснала с 1,5% през второто тримесечие на 2018 г , като годишният ръст възлиза на 3,4%. Приходите от индустриална дейност по текущи цени през третото тримесечие на 2008 г. са с 2.2% по-високи. Новите договори в избрани сектори са нараснали с 5.1%. Средната регистрирания брой на наетите лица се е увеличил с 1.7%, а средната месечна брутна номинална заплата е била 34 510 CZK (увеличение с 8.4%). Само през юни продукцията бележи ръст с 6.9% на годишна база, а производство - с 3.4%. Информацията е предоставена от Чешката статистическа служба.

Източник: CIANEWS
Изготвено от екип на ЧехТрейд София