Мерцедес планира изграждането на складова база близо до Прага

Публикуван: 22.8.2017 г. Свързани страни:  България България

Мерцедес планира изграждането на складова база близо до Прага

Инвеститорът CTP планира да изгради логистичен център на Mercedes-Benz около Прага в близост до магистрала D8. Съоръжението ще бъде използвано от автомобилния производител Daimler като европейски склад за резервни части. Информацията произтича от документите, представени от CTP за оценка на въздействието върху околната среда. Логистичният център ще бъде с размер 229 000 м2, като строителните работи по проекта ще започнат през второто тримесечие на 2017 г. и завършването му ще бъде предвидено за 2020 г.