Нивото на безработица в Чехия падна до 2.3% през юли

Публикуван: 3.9.2018 г. Свързани страни:  България България

Нивото на безработица в Чехия падна до 2.3% през юли

През юли 2018 г. общият процент на безработица сред лицата на възраст между 15 и 64 години е намалял с 0.5 пункта на годишна база до 2,3%. Безработицата при мъжете възлиза на 2.0%, а при жените - 2.8%. Заетостта се е увеличила до 74.7%. За мъжете тя достига 81.6%, а за жените - 67.4%. Индексът на икономическа активност се е увеличил с 0,5 пункта до 76.4%. Това съобщават от Чешката статистическа служба.

Източник: CIANEWS
Изготвено от екип на ЧехТрейд София