Производство на моторни превозни средства в Чешката република достигна 1,42 милиона

Публикуван: 23.1.2018 г. Свързани страни:  България България

Производство на моторни превозни средства в Чешката република достигна 1,42 милиона

Производството на моторни превозни средства в Чешката република нарасна с 5.2% на годишна база до 1 421 324 през 2017 г., съобщи Асоциацията на автомобилната индустрия (AutoSAP). Президентът на AutoSAP Bohdan Wojnar прогнозира, че чешката автомобилна индустрия ще поддържа висока динамика през 2018 г. Той добавя, че 2017 е рекордна година в историята на производството на автомобили в Чешката република , включително и сектора на поддоставчиците. Резултатите се дължат на положителното развитие на европейската и световната икономика и нарастващото потребителско търсене на автомобили в Чешката република и в Европа.

Източник: CIANEWS
Изготвено от екип на ЧехТрейд София