Селскостопанското производство в Чехия нараства до 135,1 млрд. CZK

Публикуван: 8.3.2019 г. Свързани страни:  България България

Селскостопанското производство в Чехия нараства до 135,1 млрд. CZK

Производството на селскостопанския сегмент в Чешката република, според предварителните резултати за 2018 г., достигна стойност от 135,1 млрд. CZK. Увеличението е с 1.2% на годишна база. Делът на производството на зеленчуци достига 55.6%, а делът на животновъдството е 38.3%. По отношение на производството на зеленчуци, най-важните култури са били пшеницата и рапичното семе. Животновъдството е доминирано от производството на мляко и отглеждането на свине за месо. Отчита се спад в печалбите на земеделските производители с 20%, поради по-бързия растеж на цените на суровините.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София