Строителната продукция се е увеличила с 13.2% на годишна база през третото тримесечие

Публикуван: 10.11.2018 г. Свързани страни:  България България

Строителната продукция се е увеличила с 13.2% на годишна база през третото тримесечие

Строителната продукция в Чешката република отбеляза реално 4,1% ръст на тримесечието през третото тримесечие на 2018 г. след изключването на сезонните влияния. На годишна база се увеличава с 13,2%. Производството в строителството се е увеличило с 11.5%, а строителството - с 17.7%. Строителните компании с 50 и повече служители в Чешката република сключиха 16 872 поръчки за строителство (+2% годишно). Общата стойност на поръчките се увеличи с 6.5% до 55.0 млрд. CZK.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София