Трудовата заетост в Чехия е третата най-висока в ЕС

Публикуван: 31.7.2018 г. Свързани страни:  България България

Трудовата заетост в Чехия е третата най-висока в ЕС

През първото тримесечие на 2018 г. Чешката република завърши трета в класацията за наблюдение на заетостта на хора на възраст между 20 и 64 години в ЕС. Местният процент на заетост нарасна с 1.6 процентни пункта на годишна база до 79.2%, с 1.4 процентни пункта до 86.8% за мъжете и с 1.8 процентни пункта до 71.4% за жените. Швеция е на първо място като цяло (81,4%) и Германия на второ място (79,5%). Средната стойност за ЕС е 72,3%. Стратегията "Европа 2020" е насочена към 75% средна заетост в ЕС.

Източник: CIANEWS
Изготвено от екип на ЧехТрейд София