Чехия прогнизира надвишаване на прогнозния дял в използуването на възобновяема енергия към 2020 г.

Публикуван: 13.2.2019 г. Свързани страни:  България България

Чехия прогнизира надвишаване на прогнозния дял в използуването на възобновяема енергия към 2020 г.

Делът на енергията от възобновяеми източници в общото потребление в Чешката република през 2017 г. е 14,8%. , като същият в Словакия е 11,5% през 2017 г., с цел да достигне 14% през 2020 г. Това произтича от данните, предоставени от Европейската статистическа служба Евростат. Средната стойност за ЕС е 17,5% през 2017 г., а целта на Чешката република за 2020 г. е този дял да бъде 20%.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София