Чешките електронни магазини планират международно разширяване

Публикуван: 31.1.2018 г. Свързани страни:  България България

Чешките електронни магазини планират международно разширяване

Чешките електронни магазини са едни от най-развитите в света. Специалистите по електронната търговия най-често смятат, че чешките електронни магазини ще се разширят значително през следващите години. Чешката република има най-голям брой  електронни търговци на глава от населението в Европа. Те са над 40 000 в страната и се откриват още нови.

Източник: CIANEWS
Изготвено от екип на ЧехТрейд София