Чешкият бензин има едно от най-доброто качество в ЕС

Публикуван: 23.1.2018 г. Свързани страни:  България България

Чешкият бензин има едно от най-доброто качество в ЕС

Рискът от увреждане на двигателя или околната среда от гориво от чешките бензиностанции е сред най-ниските в Европейския съюз. Чешката република отчита 0,5% открити дефекти във взетите проби на гориво, което е значително под европейската средна стойност от 2,7%. Непрекъснатото и съществено подобрение на качеството на горивото се базира на успешните действия на правителството срещу възможните измами при горивата.

Източник: CIANEWS
Изготвено от екип на ЧехТрейд София