Чешкото правителство увеличава минималната заплата в страната

Публикуван: 22.8.2017 г. Свързани страни:  България България

Чешкото правителство увеличава минималната заплата в страната

Чешкото правителство одобри повишаването на минималната работна заплата от 11 000 крони на 12 200 крони. Така минималната работна заплата от 2018 г. ще достигне 40,5% от средната работна заплата. По този начин правителството изпълнява целта, определена в програмната му декларацията. Предприемачите не са съгласни с бързото увеличение и твърдят, че това ще подкопае конкурентоспособността на чешките фирми. Чешката търговска камара и други асоциации на работодателите критикуват решението. Те твърдят, че чешките компании плащат високи данъци и социални осигуровки, както и здравни вноски за своите служители в сравнение с международните. Според работодателите, разходите за заплати на служител с най-нисък доход ще се увеличат с повече от 19 000 крони.