80% от по-големите компании планират повече ползи за служителите си

Публикуван: 7.12.2018 г. Свързани страни:  България България

80% от по-големите компании планират повече ползи за служителите си

80% от по-големите работодатели в Чехия наскоро въведоха или разшириха портфейла на доходи за служители си през 2018 г. Те планират да продължат разширяването му и през 2019 г. Това произтича от проучване на търговската камара на Чешката република. Фирмите главно възнамеряват да спомогнат за кетъринг и общи социални помощи. Здравните вноски имат същия дял като финансовите вноски в определени жизнени ситуации.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София