Alza.cz ще открие нов кол център в Тринец

Публикуван: 15.2.2019 г. Свързани страни:  България България

Alza.cz ще открие нов кол център в Тринец

Резултат с изображение за alza.czAlza.cz ще открие нов кол център в Тринец и ще формира десетки нови работни места. Причината е растежът на компанията, планираното разширяване и подобряването на обслужването на клиентите. Електронният магазин е избрал региона Моравия-Силезия умишлено, поради по-голямия трудов потенциал и стратегическото положение в близост до границите на три държави. В момента в компанията Alza.cz служат над 100 оператора и други служители. През 2018 г. те са обработили над 1,3 милиона обаждания и запитвания от контактната форма и над 747 000 телефонни обаждания.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София