Събития

Запознайте се с вашия бизнес партньор на събитие за работа в мрежа, търговско изложение, персонализирано създаване на връзки или друго събитие.

27.2.2018 г. Предложение за участие в изложението SALIMA 2018 на български хранително-вкусови фирми Предложение за участие в изложението SALIMA 2018 на български хранително-вкусови фирми Чешка РепубликаBrno, Чешка Република
20.3.2018 г. АМПЕР - международен панаир, фокусиран върху електротехниката, електрониката, автоматиката, комуникациите, осветлението и технологиите за сигурност АМПЕР - международен панаир, фокусиран върху електротехниката, електрониката, автоматиката, комуникациите, осветлението и технологиите за сигурност Чешка РепубликаBrno, Чешка Република