Montenegro

CzechTrade je agencija za podsticanje i promociju trgovine Vlade Češke Republike. Njen glavni cilj je razvoj međunarodne trgovine i saradnje između čeških i stranih lica. Bilo gdje na svijetu da se nalazite, ukoliko ste u potrazi za kvalifikovanim češkim proizvođačima i pružaocima usluga, agencija je vaš oficijalni kontakt i partner. Kancelarija u Podgorici je osnovana 2013. godine i od tada aktivno radi na povezivanju čeških i crnogorskih kompanija.

CzechTrade kancelarija sa sjedištem u Podgorici ima regionalni karakter, s obzirom da pored Crne Gore, sprovodi aktivnosti i na teritoriji Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova. Češkim kompanijama obezbjeđujemo informacije o domaćem tržištu, aktuelnim projektima i mogućnostima eksporta. Organizujemo individualne prezentacije čeških kompanija predstavnicima javnog i privatnog sektora. Omogućavamo kolektivne prezentacije i učešće na međunarodnim sajmovima u regionu, gdje češki privrednici imaju mogućnost B2B sastanaka sa lokalnim privrednicima i predstavnicima relevantnih institucija. Takođe, organizujemo različite seminare na kojima češke kompanije mogu da predstave svoje proizvode i tehnologije i da razmijene iskustva sa predstavnicima lokalnih kompanija. CzechTrade Podgorica pruža informacije o svim privrednim sektorima sa posebnim fokusom na energetiku, tehnologije u oblasti zaštite životne sredine, obnovljive izvore energije, građevinarstvo i građevinske materijale, saobraćajnu infrastrukturu, medicinsku opremu i usluge.

Contact

CzechTrade Podgorica

Izudin Gušmirovic
+38269334521 (Mobile)

Visariona Borilovića 15
Podgorica
Crna Gora / Montenegro

izudin.gusmirovic@czechtrade.cz
www.czechtrade.me
Exporters directory

Czech Exporter's Directory

HS Flamingo s.r.o.

Producer stoves, boiler stoves, fireplace inserts

REMERX s.r.o.

Producer Aluminium rims, stainless spokes and wheels

Vavex 1990 s.r.o.

Producer Paper and non woven wallpapers and digi print

BEZNOSKA, S.R.O.

Producer orthopedic implants, instruments

ARIES - MEDICAL PRODUCTS

Producer medical equipment