Černá Hora: Podnikatelé z Černé Hory a Maďarska - významné možnosti spolupráce

Published: 30.4.2018. Related countries:  Crna Gora Crna Gora

Na fóru podnikatelů z Maďarska a Černé Hory byly identifikovány oblasti možné další spolupráce především v oblasti vodního a odpadového hospodářství. Zmíněna byla připravenost černohorské vlády investovat do infrastrukturních projektů v některých opštinách.

Hospodářská komora Černé Hory ve spolupráci s Maďarským velvyslanectvím uspořádala fórum podnikatelů obou zemí.

V rámci fóra podnikatelů obou zemí byly představeny maďarské přední společnosti v oblasti projektování, obchodu a provádění prací v oblasti dodávky vody, nakládání s odpady, odpadních vod a ochrany životního prostředí (obnovitelné zdroje energie, využití biomasy, energetická účinnost). Zúčastnilo se padesát zástupců společností ze dvou zemí.

Vedoucí Odboru mezinárodních vztahů Hospodářské komory Željko Baltić uvedl, že takové rozhovory otevřely nový prostor pro rozvoj a zvýšení úrovně spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti vodního hospodářství a komunální ekonomiky. Rovněž uvedl, že vzhledem k tomu, že Černá Hora očekává otevření kapitoly 27 přístupových jednání s EU, což je jedná z nejkomplexnějších kapitol v integračním procesu, se kterou souvisí významné aktivity.

 

V období od roku 2006 do roku 2016 bylo v oblasti zásobování vodou vybudováno a rekonstruováno 150 km vodovodů a 155 km kanalizační sítě a dalších 35 km je ve výstavbě.

Během posledních dvou let má objem obchodu mezi Černou Horou a Maďarskem rostoucí trend, který je důsledkem růstu vývozu hliníku na maďarský trh.

Jedním ze závěrů jednání bylo konstatování, že maďarské společnosti jsou v této oblasti více než vítané, protože Černá Hora zvažuje partnerství pro realizaci budoucích projektů.

Černohorská strana navrhla maďarským společnostem, aby sledovaly nabídky, které jsou a budou v této zemi, a poukázala na dobrý příklad spolupráce se Slovinskem v této oblasti, které financovalo deset projektů až do výše 50 procent, zatímco zbytek byl pokryt ze státního rozpočtu Černé Hory.

Jako budoucí projekty byly zmíněny investice do infrastruktury v Ulcinju, Danilovgradu, Podgorici, Rožaji, Kolašinu a Plavu.

Zdroj: Portal Analitika

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře Czech Trade v Podgorici.