Konzultace spolupředsedů komise pro hospodářskou spolupráci ČR a Bosny a Hercegoviny a incomingová mise k biomase

Published: 12.4.2018. Related countries:  Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina

Ve dnech 10. – 13. dubna 2018 probíhá v České republice incomingová mise podnikatelů z Bosny a Hercegoviny zaměřená na české technologie a zkušenosti se zpracováním a využitím biomasy. 13. dubna 2018 Praha - konzultace spolupředsedů komise pro hospodářskou spolupráci ČR a Bosny a Hercegoviny.

Ve dnech 10. – 13. dubna 2018 probíhá v České republice incomingová mise podnikatelů z Bosny a Hercegoviny zaměřená na české technologie a zkušenosti se zpracováním a využitím biomasy. Do České republiky přijíždí 12 podnikatelů z různých částí Bosny a Hercegoviny, kteří navštíví veletrh Biomasa v Brně, blíže se seznámí s vybranými provozy na zpracování biomasy českých společností v krajích a zúčastní se také semináře k možnostem financování vývozu českých výrobků a technologií v Praze na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Na akci se spolupodílí také asociace CZ Biom, asociace výrobců zemědělské a lesnické techniky a společnosti EVECO Brno, Market Connect, TTS Group, TEDOM a.s., ProPelety a další. Tuto akci v hodnotě do 200.000Kč ze ¾ spolufinancovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a byla připravena ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Sarajevu. Misi po celou dobu pobytu v ČR doprovází vedoucí obchodně-ekonomického oddělení zastupitelského úřadu Sarajevo Ladislav Horák.

 

13. dubna 2018 Praha - konzultace spolupředsedů komise pro hospodářskou spolupráci ČR a Bosny a Hercegoviny. Českou část vede ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I Mgr. Martin Pospíšil, bosenskou ředitelka odboru bilaterálních ekonomických vztahů Samira Sulejmanović z ministerstva zahraničního obchodu a ekonomických vztahů BH. Bosna a Hercegovina je trh se čtyřmi miliony obyvatel, jehož význam dále poroste tak, jak se bude zvyšovat bohatství jeho obyvatel a začleňování do EU a NATO. Díky stabilizační a asociační dohodě mezi EU a BH, která vstoupila v platnost v roce 2015, dochází k velmi rychlému odbourávání všech zbylých obchodních restrikcí. V roce 2017 překročil obrat vzájemného obchodu obou zemí hodnotu 240 mil. eur, přičemž za posledních deset let postupně vzrostl o šedesát procent. Do Bosny a Hercegoviny vyvážíme především osobní automobily a jejich náhradní díly, dále signalizační a elektrická zařízení, uhlí a oleje, nebo třeba potravinářská střívka. Dovážíme především chemické látky a soli, nerosné suroviny, obuv a hračky apod.

Zdroj: Odbor zahraničně ekonomických politik I 51500

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře Czech Trade v Podgorici.