Braki pracowników na czeskim rynku pracy

Opublikowany: 2018-05-10 Kraje powiązane:  Polska Polska

W Czechach brakuje ponad 300 000 pracowników

Według aktualnych szacunków Izby Gospodarczej RC w czeskiej gospodarce brakuje conajmniej 300 000 pracowników. Braki te mają już bezpośredni wpływ na hamowanie wzrostu gospodarczego z powodu ograniczania mocy produkcyjnych. Pomimo starań czeskiego rządu o ułatwienie napływu również pracowników z zagranicy (między innymi poprzez uproszczenie procedur wizowych z Ukrainą) sytuacja się nie poprawia. Między innymi sprzyja to też agresywnym praktykom przy zdobywaniu pracowników z innych firm.