Czechy wprowadzają ustawę o samochodach autonomicznych

Opublikowany: 2018-06-14 Kraje powiązane:  Polska Polska

Przyszłość samochodów autonomicznych na czeskich drogach.

Na drogach Europy umiera każdego roku ponad 25 tysięcy ludzi. Nowe technologie mogą znacząco zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków drogowych. Unia Europejska do 2050 roku chce całkowicie wyeliminować takie zdarzenia drogowe.

Kluczową rolę odgrywać będą samochody autonomiczne. Do wejścia na rynek samochodów autonomicznych, które częściowo lub całkowicie przejmą rolę kierowców, zaczynają przygotowywac się również Czesi. Dołączą do światowej czołówki,  w której znalazły się Kalifornia i Niemcy, gdzie juz teraz prowadzi się testowanie samochodów autonomicznych w normalnym ruchu drogowym. Do ustawodawcy został skierowany pierwszy projekt normy prawnej, która reguluję ruch samochodów autonomicznych po czeskich drogach. Grupa prawników i pasjonatów chciałaby aby włączenie samochodów autonomicznych do ruchu, odbyło się na podstawie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym.

W Czechach działa juz pierwsza inteligentna droga, odcinek 46 km, która ma bezpośrednią komunikację z pojazdami wyposażonymi w system C-ITS. Przemysł samochodowy jest kluczową dziedziną gospodarczą Czech zatrudnającą około 150 tysięcy ludzi, wytwarzającą 20 % produkcji przemysłowej. Przyszłość należy do samochodów autonomicznych oraz krajów z dostosowaną legislatywą w tym zakresie.