Czechy zdążą z rozbudową energetyki jądrowej do 2035

Opublikowany: 2018-05-28 Kraje powiązane:  Polska Polska

Pomimo 2 lat opóźnienia nowe bloki elektrowni jądrowej Dukovany będą oddane w terminie w roku 2035

Prezes czeskiego Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego Dana Drábová stwierdziła podczas dyskusji w programie telewizyjnym, że rozbudowa działającej elektrowni jądrowej Dukovany ma prawie dwuletnie opóźnienie. Minister Przemysłu i Handlu RC Tomáš Hüner jednak potwierdza, iż pomimo tego harmonogram zakładający przyłączenie nowych bloków do sieci w roku 2035 zostanie dotrzymany.

Udział energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej przekracza w Czechach 30% i to głównie dzięki niej czeska gospodarka jest nieco mniej obciążona opłatami za emisje dwutlenku węgla. Stąd też jednak wypływają różnice w postrzeganiu polityki klimatycznej pomiędzy Republiką Czeską a Polską podczas negocjacji w ramach UE.

Elektrownia jądrowa Dukovany jest starszą z 2 EJ działających w Czechach, jej bloki zostały dobudowane stopniowo w latach 1985-1988. Dzięki nieustannym inwestycjom właściciela, spółki ČEZ, elektrownia Dukovany spełnia najwyższe wymagania na bezpieczeństwo. Elektrownia wyprodukowała w czasie swojego istnienia energię elektryczną, która pozwoliła zaoszczędzić ok. 253 milionów ton węgla brunatnego.

Tekst opracowany przez pracowników CzechTrade Polska