Szeroki tor do Czech

Published: 2016-11-30 Kraje powiązane:  Polska Polska

Szeroki tor do Czech

Chodzi o jedno z założeń inicjatywy Polska 3.0, promowanej przez Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, które zakłada przedłużenie linii LHS do pogranicznych Gorzyczek gdzie planowana jest budowa wielkiego centrum logistycznego Gorzyczki-Vernovice.

Zgodnie z założeniami inicjatywy Polska 3.0 planowane, ponadnarodowe centrum logistyczne Gorzyczki-Vernovice, z przedłużonym szerokim torem, miałoby stać się ważnym punktem na Nowym Jedwabnym Szlaku. Przemawia za tym atrakcyjna lokalizacja tego miejsca – autostrada A1 (zapewniająca dobre połączenie z lotniskami) i przyszła kolej szerokotorowa z Dalekiego Wschodu.