SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 roku

Opublikowany: 2017-06-22 Kraje powiązane:  Polska Polska

SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 roku

Miejsce konferencji: Szpitalna 5/22, Warszawa
Data konferencji: 31 sierpnia 2017, 10:00

Szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce uwzględniające najnowsze przepisy oraz wchodzące dopiero w życie istotne nowelizacje ustaw.

Dzięki szkoleniu zdobędą i rozszerzą Państwo praktyczną wiedzę dotyczącą przepisów  regulujących kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane, procedura ubiegania się o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi etc.).  

Szkolenie obejmuje zarówno sytuację prawną  obywateli Unii Europejskiej  jak i obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce – przy czym szczególna uwaga zostanie skierowana na sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, szczególnie z Ukrainy.

Szkolenie poprowadzi prawnik specjalizujący się  w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie prawa migracyjnego w Polsce.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych , ul. Szpitalna 5/22 Warszawa
Warszawa, 31 sierpnia 2017 r, godz. 10:00-16:00 

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
450 PLN + VAT


Cena szkolenia obejmuje: 
uczestnictwo w szkoleniu
materiały szkoleniowe
serwis kawowy
lunch
certyfikat ukończenia kursu
 
Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do 30 sierpnia 2017 przez formularz rejestracyjny zamieszczony poniżej, na adres szkolenia@isp.org.pl,  lub telefonicznie  (22) 556 42 77.
Warszawa,  31 sierpnia 2017 r, godz. 10:00-16:00 

Program szkolenia:


Najważniejsze kwestie prawne związane z pobytem i pracą obcokrajowców w Polsce:

 • Zatrudnienie cudzoziemca – podstawowe pojęcia
 • Wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce
 • Konsekwencje wprowadzenia ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji i Ukrainy
 • Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce - prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób w ramach UE i EOG oraz Szwajcarii.
 • Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, szczególnie z Ukrainy - prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi
 • Zmiany dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców na terenie RP
 • Zmiany w pracy sezonowej  (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
 • Analiza warunków i trybu uzyskiwania zezwoleń na pracę sezonową i krótkoterminową - kto występuje o zezwolenie, do kogo, na jakich warunkach, zasady odpłatności, terminy rozpatrzenia spraw, co jest przedmiotem badania organów, przyczyny odmowy wydania lub uchylenia zezwolenia, przedłużenie zezwolenia na pobyt oraz na pracę, zmiana pracodawcy, gromadzenie danych w rejestrach oraz dostęp do nich i wykorzystywanie ich przez różne organy władzy, w tym przez konsulów, Policję, czy Straż Graniczną itp.
 • Niebieska karta (dla pracowników będących obywatelami UE)            

 
Praca obcokrajowców w Polsce - kwestie szczegółowe dotyczące uzyskiwania zezwoleń na pracę w Polsce:

 • Uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca (opłaty, rodzaje zezwoleń)
 • Praca cudzoziemca bez zezwolenia
 • Rodzaje zezwoleń na pracę   
 • Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę           
 • Wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenie na pracę             
 • Test rynku pracy (opinia starosty)      
 • Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy
 • Uproszczona procedura wydawania zezwoleń w przypadku niektórych rodzajów prac oraz przy kontynuacji zatrudnienia
 • Procedura ubiegania się o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi          
 • Wypełnianie wniosku o wydanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
 • Wypełnianie wniosku w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 • Kryterium miejsca zamieszkania, pobytu na terenie Polski, ośrodka interesów życiowych
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców.

Rejestracja:

http://www.isp.org.pl/konferencje,1,544.html