Unipetrol zawarł kontrakt na transport ropy

Published: 2016-11-24 Kraje powiązane:  Polsko Polska

Unipetrol zawarł kontrakt na transport ropy

Unipetrol, czeska spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen, podpisał trzyletni kontrakt z chorwackim Jadranski Naftovod na transport ropy naftowej rurociągiem Janaf. Umowa przewiduje dostawy surowca do rafinerii w Kralupach i Litvinovie.