XXII Spotkanie Biznesu w Ostrawie

Opublikowany: 2016-06-09 Kraje powiązane:  Polska Polska

XXII Spotkanie Biznesu w Ostrawie

http://warsaw.czechcentres.cz/public/galleries/90/89412/_thbs_/100X100__mladi-a-uspesni1.jpg

Mamy zaszczyt  zaprosić Państwa na XXII Spotkanie Biznesu, które odbędzie się 29 czerwca 2016 w Ostrawie.

Czesko-Polska Izba Handlowa corocznie organizuje to prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwami: Opolskim, Śląskim, Żylińskim oraz Urzędem Miasta Ostrawy.

Na Spotkanie Biznesu zapraszani są przedstawiciele polskich, czeskich oraz słowackich firm, posłowie, senatorzy, dyplomaci, przedstawiciele ministerstw i samorządów.

O istotnym znaczeniu wydarzenia może świadczyć fakt, że w XXI. Spotkaniu Biznesu udział wzięło 248 osób, które reprezentowały 103 firm oraz 51 instytucji, izb oraz stowarzyszeń.

Spotkanie Biznesu co roku patronatem obejmują: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze,  Ambasada Republiki Czeskiej we Warszawie, Ambasada Republiki Słowackiej w Pradze, Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej oraz uczestniczące urzedy wojewódzkie.

W programie XXII Spotkania Biznesu przewidziane są dyskusje panelowe, konferencja gospdarcza oraz piknik gospodarczy w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostarwie.

Jesteśmy przekonani, że XXII Spotkanie Biznesu będzie doskonałą okazją do prezentacji Państwa firmy przedsiębiorcom z Czech oraz Słowacji. Rozmowy jak i spotkania przedsiębiorców sprzyjają bowiemwzajemnej współpracy firm i nawiązaniu nowych kontaktów handlowych podczas Spotkania Bizensu.

W programie popołudniowym (od 16.00 do 17.00 hod.) przewidujemy konsultacje z radcami handlowymi RP Panem Milanem Wenitem i Republiki Słowacji Panem Ivo Hanušem oraz z Dyrektorem Czech Trade Warszawa Panem Adamem Suchánkem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie potwierdzenia do 20.6 na adres cpok@opolsku.cz . Na jego podstawie poinformujemy Państwa o dokładnym czasie Państwa konsultacji.

Program XXII Spotkania Biznesu, formularz zgłoszeniowy oraz fotodokumentacja z ubiegłych roczników w załączniku.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2016 r.

Czesko-Polska Izba Handlowa