XXIV Spotkanie Biznesu w Ostrawie - 12 czerwca 2018

Opublikowany: 2018-05-15 Kraje powiązane:  Polska Polska

XXIV Spotkanie Biznesu z Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie - 12 czerwca 2018

LogoCzesko-Polska Izba Handlowa corocznie organizuje spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz partnerami: Krajem Morawskośląskim, Województwami Opolskim, Śląskim, Żylińskim oraz Urzędem Miasta Ostrawy.

Na Spotkanie Biznesu zapraszani są przedstawiciele polskich, czeskich oraz słowackich firm, posłowie, senatorzy, dyplomaci, przedstawiciele ministerstw i samorządów.

O istotnym znaczeniu wydarzenia może świadczyć fakt, że w poprzednim XXIII Spotkaniu Biznesu udział wzięło ponad 300 osób.
 
W programie XXIV Spotkania Biznesu przewidziana jest przedpołudniowa część konferencyjna, gdzie omawiane będą między innymi tematy wspólne dla regionu przygranicznego, takie jak powstanie platformy UE dla regionów górniczych w okresie transformacji, która obejmie zarówno regiony Czech, jak i Polski.

W dalszej części odbędą się B2B spotkania firm oraz tradycyjny już piknik gospodarczy w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostarwie.

XXIV Spotkanie Biznesu może być doskonałą okazją do prezentacji firmy przedsiębiorcom z Czech oraz Słowacji. Spotkania przedsiębiorców, jak i nieformalne rozmowy, sprzyjają nawiązaniu nowych kontaktów handlowych.

Česko-polská obchodní komora
Czesko-Polska Izba Handlowa
ul. Janáčkova 10
702 00 Ostrava

 
+420 596 612 230

e-mail: sekretariat2@opolsku.cz.

www.cpok.cz