Akcije

Upoznajte poslovnog partnera tokom događaja za stupanje u kontakte, na sajmovima, akciji za posredovanje kontakata po meri ili drugih događaja.

17.4.2019. SEEBBE 2019 45. MEĐUNARODNI SAJAM GRAĐEVINARSTVA (UFI) - South East Europe Belgrade Expo SrbijaBulevar vojvode Mišića 14, Beograd, Srbija
SEEBBE 2019 17.4.2019. SEEBBE 2019 45. MEĐUNARODNI SAJAM GRAĐEVINARSTVA (UFI) - South East Europe Belgrade Expo SrbijaBulevar vojvode Mišića 14, Beograd, Srbija
RENEXPO ENERGY, WASTE & WATER 2019 24.4.2019. RENEXPO ENERGY, WASTE & WATER 2019 RENEXPO ENERGY, WASTE & WATER 2019 Međunarodni sajam i konferencija na teme obnovljivi izvori energie, energetska efikasnost, voda, upravljanje otpadom SrbijaŠpanskih boraca 74, Beograd, Srbija
2.10.2019. ECOFAIR 2019 16. ECOFAIR – MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA SrbijaBulevar vojvode Mišića 14, Beograd, Srbija
ECOFAIR 2019 2.10.2019. ECOFAIR 2019 16. ECOFAIR – MEĐUNARODNI SAJAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I PRIRODNIH RESURSA SrbijaBulevar vojvode Mišića 14, Beograd, Srbija