Verksamhetsrapport

Årsrapporter innehåller information om ekonomiska resultat och viktiga händelser angående byråns aktiviteter. Dessutom innehåller de en översikt över CzechTrade: s tjänster, organisationsstruktur och projekt som realiserades under året.