Traditionella tjeckiska exportsektorer

Ett brett utbud av tillverkare från olika sektorer. Tjeckiska företag är kända för att vara pålitliga partner och leverantörer av kvalitetsprodukter, teknik och tjänster.

Fordonsindustri

shutterstock_6814951_auto_225x150.jpg

I Tjeckien hittar man en av de högsta koncentrationerna av fordonsindustri, särskild produktion och utformning inom industrin. Med produktion 107,5 personbilar per 1 000 personer är Tjeckien ledare bland fordonstillverkare när det gäller fordonsproduktion per person. När det gäller produktionsvolym är Tjeckien en av de 15 största internationella tillverkare av personbilar. Fler än 150 000 personer arbetar inom bilindustri som står för mer än 20 % av tjeckisk produktion och tjeckisk export.

Stor koncentration av fordonsindustri i Tjeckien spelar en avgörande roll inte bara i Europa utan i hela världen. Den utgår från sekelgammal tradition inom maskinkonstruktion, bra infrastruktur och kvalificerad arbetskraft och bidrar väsentligt till fordonstillverkning och forskning och utveckling inom industrin. Under de sista fem åren har investerare skapat fler än 10 000 nya arbetstillfällen och investerat mer än 1,4 miljarder EUR i den tjeckiska fordonsindustrin.

Tjeckiens allianser av exportörer:

Luftfartsindustri

let-red_669466243-225.jpgTjeckien har en lång tradition av luftfartsindustri och har alltid varit stark inom denna sektor. Vårt land har under åren byggt upp ett gott rykte genom utmärkt kvalitet, pålitlighet och innovation inom industrin. Från basproduktion till slutmontering av flygplan och banbrytande forsknings- och utvecklingsprogram har luftfartsindustrin gjort stora framsteg som inte går att bortse från. I nutiden samarbetar de flesta tjeckiska företagen och institutionerna med de största aktörerna inom industrin på olika nivåer och deltar i gemensamma internationella program eller forskningsprojekt.

Tjeckiens luftfartsindustri inriktas på två verksamhetsområden. Det första området är tillverkning av lätta flygplan, det rör sig om mindre flygplan för lokal- och regionaltrafik, träningsflygplan och lätta stridsflygplan, sport- och jordbruksflygplan, ultralätta flygplan och segelflygplan. En fjärdedel av ultralätta flygplan i hela världen var tillverkad i Tjeckien. Det andra största området inom luftfartsindustri är tillverkning av komponenter for stora flygplan, militära flygplan och helikoptrar.

Czech_Aviation (8,2 MB)

Tjeckiens allianser av exportörer:

Verkstadsindustri

stroj_422528992-225.jpgVerkstadsindustri är ryggraden av tjeckisk ekonomi och dess tillverkningsbas består av mer är 1 100 företag. Företagen är verksamma i synnerhet inom energisektorn, transportsektorn, tillverkning av maskinverktyg och verktygsmaskiner, metallurgi och tillverkning av metallkonstruktioner och komponenter. Tjeckiska verkstadsföretag levererar fullständig industriell utrustning, dvs. turbiner, maskinverktyg och verktygsmaskiner, luftteknik, byggmaskiner, jordbruksmaskiner och matberedningsmaskiner. Tjeckien exporterar nästan 90 % av sin verkstadsproduktion särskilt till EU:s medlemsstater men vi har stärkt vår position på den asiatiska och latinamerikanska marknaden också. Produktionen ökar tack vare ny teknik som t.ex. nanoteknik, avancerad elektronik, automatiska system och mekatronik.

Tjeckiens allianser av exportörer:

Miljöteknik

enviromental_126082994-225.jpgMiljöteknik ökar på lång sikt i Tjeckien och den här moderna metoden skapar nya möjligheter för tjeckisk industri. I Tjeckien är många företag aktiva i de här sektorerna och de erbjuder intressanta lösningar på internationell nivå. Tjeckiska företag engagerar sig i miljöteknik avseende tillverkning av biogasanläggningar. Vattenteknik omfattar behandling av avloppsvatten med hjälp av 3D nanoteknik och vattenkraftverk. Det finns också företag som bearbetar komponenter for vindkraftverk och tillverkar vindturbintorn, helautomatiska värmepannor för biomassa och värmepannor för förbränning av halm. Ett annat tjeckiskt företag ägnar sig åt mobila vattenreningsanläggningar. Detta område påverkas dessutom av några sammanslutningar, t.ex. Sammanslutning av leverantörer av investeringsenheter (SDIC).

Czech-Water-Management (4.1 MB)

Tjeckiens allianser av exportörer:

Medicinsk teknik

zdravotnictvi_233948095-225.jpgTjeckiens export av medicinsk teknik har ökat markant. Tjeckiska företag får stora särskilda upphandlingar. Inom denna sektor finns en betydande andel av innovationer och många företag finansierar sin egen forskning och utveckling i samarbete med forskningsinstitut och universitet. När det gäller ny teknik måste vi nämna de tjeckiska företagen som tillverkar nanofiber för medicinska ändamål. Tjeckien är dessutom en viktig tillverkare av elektronmikroskop.

Medical-equipment-2018 (2.9 MB)

Tjeckiens allianser av exportörer:

Elektronisk och elektroteknisk industri

elektro_88537312-225.jpgElektronisk och elektroteknisk industri baseras mer än någon annan industri på lång tradition och utmärkt och kvalificerad arbetskraft. Hela sektorn står för mer än 14 % av Tjeckiens produktion och därför är det den andra största ekonomiska sektorn. Över 17 000 företag anställer mer än 180 000 arbetare. Den största delen av sektorns tillverkning är exporterad, framför allt till Europeiska unionen. Elektroteknisk industri tillverkar elektrotekniska anläggningar som elektriska motorer, generatorer, transformatorer, elektriska strömbrytarsystem och omkoppling aggregater, kablar och isolerade trådar). Andra tillverkningssektorer är datorer och kontorsteknik, konsumentelektronik, maskinvaror och automatiserad elektronik, sortiment av medicinsk och optisk utrustning.

Electronics-2018 (2.2 MB)

Tjeckiens allianser av exportörer:

Kemisk och läkemedelsindustri

chem-farm_213270103-225.jpgKemisk industri i Tjeckien är en av landets huvudsektorer. År 2014 uppgick försäljning i sektorn med mer än 116 000 anställda till 22 miljarder EUR. Tillverkning av baskemikalier (64 %) och läkemedel (17 %) har störst marknadsandel. Produkter av kemisk industri levereras till andra närliggande sektorer, t.ex. fordonsindustri, byggindustri, elektronisk industri, livsmedels- och textilindustri osv. Tjeckiska företag tillverkar t.ex. gödselmedel, polyesterstapelfiber, plastmaterial och oorganiska ämnen och är bland de viktigaste tillverkarna i denna sektor.

Tjeckiens allianser av exportörer:

  • Czech NBC TEAM (Tjeckiens nukleärt, biologiskt och kemiskt team), orel@oritest.cz

Glas- och keramikindustri

sklo_120609100-225.jpgTjeckisk keramikindustri är välkänd i hela världen tack vare sin unika handtillverkning av högsta kvalitet. Glas- och keramikindustri utgör ungefär 150 företag med över 22 00 anställda (2014). Försäljningsvärde i sektorn år 2014 blev över 45 miljarder CZK, varav 38 % planglas. Glasbruk i Tjeckien tillverkar 2 000 ton planglas och 4 miljoner flaskor, burkar och flakonger per dag. Tjeckiska tillverkare är en av de viktigaste i denna sektor. Några företag ägnar sig åt tillverkning av ljuskronor eller dricksglas, bijouterier och mycket mer.

GLASS-AND-PORCELAIN-en (4.5 MB)

Tjeckiens allianser av exportörer:

Möbelindustri

prace-drevo_429564472-225.jpgTjeckisk möbelindustri har fördelen att basmaterialet är lätt tillgängligt – sågat virke, obehandlade spånskivor, faner, fyrkantsvirke osv. Sektorns krona är möbel i böjt trä och designelement som beslag, gångjärn och lås. Denna sektor har ökat som aldrig förr under de senaste åren, framför allt genom export. Metallmöbler, medicinska möbler och stoppade möbler utgör den största delen av export. Det rör sig om produkter med högt mervärde. Tillverkarna samarbetar ofta med formgivare och designstudior. Vi levererar också möbler till kaféer, restauranger och hotell i hela världen. Några tjeckiska företag specialiserar sig på design stoppade möbler eller utemöbler.

Tjeckiens allianser av exportörer:

Byggnadsindustri

stroje_402539347-225.jpgByggnadsindustri är en av de viktigaste hörnstenarna av tjeckisk ekonomi. Den utgör 7 % av tjeckisk produktion och mer än 8 % av alla anställda arbetar i denna sektor. Byggnadsindustri använder ett stort antal olika material, produkter och teknik, t.ex. lim, isoleringsmaterial, keramiska beläggningar, takbeläggningar, bärande konstruktioner, byggkemi, golvbeläggningar, fönster, dörrar, skuggningsteknik, byggmaskiner och mycket mer. Tjeckiska företag i denna sektor konkurrerar på den internationella marknaden. Tjeckiska tillverkare ängar sig åt produktion av takbeläggningar, flyttbara byggnader, bostads-, sanitets- och lågenergimoduler, profiler, paneler, rör, plaströr, skuggningsteknik, keramiska beläggningar och tillverkning av torrmurbruk, putsbruksblandingar, stuck och mycket mer. Företagen är en av de viktigaste inom sektorn.

Informations- och kommunikationssektor

ict_120548806-225.jpgIdag spelar informationsteknologi en avgörande roll i ekonomi och samhället som helhet. Tjeckien har blivit mycket lockande och eftersökt for investerare inom sektorn, särskilt för deras utvecklingscentrum och outsourcing av IT-tjänster. Internationella företag är en av de största investerarna i denna sektor. Tjeckiska programvaruföretag är välkända i hela världen. Tjeckisk internetwebbläsare seznam.cz är också mycket känd. Den är den enda internetwebbläsaren från länder med det latinska alfabetet som kan konkurrera med Google.

Tjeckiens allianser av exportörer:

  • Czech ICT Alliance (Tjeckiens allians av informations- och kommunikationsteknik),  info@czechict.cz
  • CZECH COMMUNICATION GROUP (Tjeckiens kommunikationsgrupp), mackova@ttc.cz

Livsmedelsindustri

pekar-stroj_358583690-225.jpgHuvudsakliga undersektorer av livsmedelsindustri i Tjeckien ägnar sig åt beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror, bearbetning av frukt och grönsaker, tillverkning av mejeriprodukter och tillverkning av kvarn- och stärkelseprodukter. Avseende drycker är huvudsakliga undersektorer bryggning, framställning av mineralvatten, alkoholfria drycker, destillering och vinodling.

 

Industriell design

nakresy_602730458-225.jpgMånga duktiga designer kommer från Tjeckien som är välkända både inom och utanför Tjeckien, t.ex. Jiří Pelcl, Rony Plesl, Jan Kaplický och Bořek Šípek. Fler och fler företag vill förbättra sin konkurrenskraft genom att använda design och samarbeta med designer så att de skulle få en ny inspirerande syn på nuvarande och senaste produktion. Tidigare var design kopplad till modeindustri och lyxvaror, nu kommer design i allt större utsträckning till alla industriella områden inklusive verkstadsindustri. Många tjeckiska företag, och inte bara de största, har integrerat designer i sin verksamhet och marknadsstrategi och har lyckats när det gäller interiördesign. Tack vare design har tillverkare av stadsmöbler eller sjukvårdssängar också lyckats i hela världen. Kvalitet av tjeckisk design har blivit bekräftat av Red Dot Award för designer Martin Tvarůžek som har utformat ett maskinverktyg för produktion i Škoda Machine Tool.

Tjeckien är nano

shutterstock_336721298-225.jpgTjeckien tillhör till den moderna nanoteknikens vagga. För närvarande är Tjeckien världsledande inom forskning, utveckling och industriell produktion av nanofibrer. Den dynamiska tillväxten i branschen, tillsammans med de enastående forsknings- och affärsresultaten, är kopplade till det revolutionerande patentet på nanofibersmaskinen. Tjeckien förnyar sig ständigt inom nanoteknologi och skapar nya generationer av nanofiberstrukturer. Till dess framgång står forskning på hög nivå och dess affärskoppling samt snabb innovation som tillämpas i praktiken. I Tjeckien finns ett antal ledande vetenskapliga och forskningscentra som samarbetar med kommersiella företag inom nanoteknologiområdet. De erbjuder en komplett tjänst från konsultation till att lösa specifika forskningsuppgifter. Antalet organisationer och företag som i Tjeckien bedriver forskning, utveckling av nanoteknologi och produktion av specifika nanoapplikationer har tredubblats under de senaste 7 åren.

Czech_Nanotechnology (2.5 MB)

Musikinstrument och teknik

hudebni_516401134-225.jpgProduktion av musikinstrument i Tjeckien har en mycket lång tradition – till exempel tillverkning av stränginstrument och blåsinstrument – går tillbaka till början av 1700-talet. Tjeckiska musikinstrument är kända för sin kvalitet utomlands och de flesta tillverkare levererar sina instrument till hela världen. I Tjeckien produceras blås, bleckblås, slag och stränginstrument. Tjeckiska pianon och pianinon är också kända över hela världen. En av världens största orgelpiptillverkare är också baserad i Tjeckien. I produktsortimentet ingår även dragspel, munspel och cymbaler. För produktion av musikinstrument används material av högsta kvalitet och producenterna samarbetar ofta med de bästa inhemska och utrikiska musikanterna. Kvalitet garanteras genom en kombination av hantverk och användandet moderna teknologier. Andra företag i branschen deltar i tillverkningen av fodral för musikinstrumenten, produktion av strängar, plektrum, mobila scener, grammofoner, högtalare etc. Tjeckien är också hem till den största tillverkaren av vinylskivor i världen. Tillverkaren är så känd att de största popstjärnorna som exempelvis Rolling Stones, U2, Elton John och andra, låter producera sina skivor här.

Czech-Musical-Instruments (2.7 MB)

Tjeckiska leksaker

drevene-hracky_105363350-22.jpgTjeckisk leksaksproduktion har tagit över Tjeckoslovakiens tradition som leksaksstormakt. I Tjeckien finns det för närvarande cirka 250 leksakstillverkare, särskilt familjeföretag, små och medelstora företag samt multinationella företag. Huvuddelen av produktionen exporteras över hela världen och det största intresset enligt tillverkarna, är så kallade retro leksaker, plåtleksaksbilar, modeller och uppblåsbara leksaker. Intresse finns även för klassiska leksaker, särskilt magnetiska tavlor och monteringsleksaker som bidrar till att utveckla barnens kognitiva och intellektuella förmåga. I Tjeckien produceras främst trä, metall, plysch och textilleksaker. I produktionssortimentet finns även tankeväckande bord och brädspel, byggleksaker, problemlösnings- och andra typer av pussel som stimulerar barnens utveckling, en intressant del av leksaksproduktionen i Tjeckien är också skumleksaker och leksaker med fokus på barnens fysiska aktivitet såsom studsmattor, sparkcyklar och trehjulingar samt attraktioner för lekplatser. Ett annat segment av tjeckiska leksaker är utrustning för barnavdelningar på sjukhus och dagis.

Toys-and-games-2018 (3.1 MB)