Utländska kontor

CzechTrade-byrån är verksam i 50 länder på fem kontinenter. Det största mervärdet i samarbete med CzechTrade-byrån är expertkunskap och mångåriga erfarenheter av byråns utländska företrädare som bidrar med verifierbar tids- och kostnadsbesparingar och riskminimering av den internationella handeln.