IBM öppnar AI utvecklingslaboratorium i Prag

Publicerad: 2018-10-09 Relaterade länder:  Czech Republic Czech Republic, Sverige Sverige

IBM har öppnat Watson iLab i Prag, en avdelning som fokuserar på utveckling av artificiell intelligens (AI) och robotsystem för företag från hela Europa.

Labbets specialiseringar är begrepp inom områdena bearbetning, analys och utvärdering av ljud-, video- och textdata av olika slag. Ett team på 30 arbetstagare ansvarar för skapandet av proof-ofconcepts, där de testar funktionaliteten hos de ursprungliga lösningarna som skapats baserat på användningen av ny teknik och förfaranden innan företagen investerar i konkreta prototyper eller produkter. IBM sa vidare att innovationslabben inom ramen för en testperiod levererade koncept med mer än 300 lösningar till hundratals kunder.

Källa: CIA News

CzechTrade Stockholm