Ny chef CzechTrade Scandinavia

Publicerad: 2018-09-18 Relaterade länder:  Finland Finland, Denmark Denmark, Sverige Sverige, Norway Norway

CzechTrade i Stockholm har en direktör - Vojtěch Helikar

 

CzechTrade i Stockholm välkomnar den nya chefen Vojtech Helikar. Han kom till Sverige i augusti 2018. Tidigare jobbade Vojtech som chef i CzechTrades kontor i Sydney, Australien. Där jobbade han fem år. Vojtech hade hjälpt de tjeckiska företagen att exportera till Australien och Nya Zeeland, och han anordnade också varje år ett antal tjeckiska utställningar på mässor i olika branscher. Vojtech har nu flyttat till Stockholm för att utnyttja sin kompetens och erfarenhet på den skandinaviska marknaden och hjälpa tjeckiska företag att lyckas på de lokala marknaderna.

 

 CzechTrades kontorchef Vitezslav Blazek som jobbade i Stockholm innan, har flyttat efter nästan 6 år för att driva CzechTrade-kontoret i Paris. Han och hans nytt team är nu redo för tjeckiska företag att exportera till Frankrike.