Tjänster

CzechTrade-byrån tillhandahåller konstadsfria konfidentiella tjänster för att hjälpa ditt företag med att hitta kvalificerade tjeckiska leverantörer. CzechTrade-byrån ger ett brett utbud av företagsstödtjänster och nätverkande, inklusive:

  • presentation för högkvalitativa tjeckiska leverantörer
  • hjälp med lokal outsourcing
  • organisation av besök och förhandlingar mellan köparen och tjeckiska företag
  • deltagande på handelsmässor
  • information om entreprenörskap i Tjeckien.
Sökning av tjeckiska handelspartner
Sökning av tjeckiska handelspartner

Om du söker en partner som ska hjälpa dig med produktion kan du kontakta vårt expertteam med din särskilda begäran. Czech-Trade-byrån ska gärna hjälpa dig med att kontakta relevanta tjeckiska företag.

AFFÄRSEVENEMANG
AFFÄRSEVENEMANG

Specificera dina krav som gäller produkter/tjänster och definiera kvalifikation av din potentiella leverantör och vi ska organisera ett one-to-one möte med företagets besök i Tjeckien i efterhand.

Evenemang
Evenemang

Träffa din handelspartner på ett nätverksevenemang, en affärsmässa, ett beställt evenemang för förmedling av kontakter eller något annat evenemang.