Sự kiện

Items per page
VIETNAM GROWTECH 2017 30/11/2017 VIETNAM GROWTECH 2017 Vietnam GrowTech 2017 là một giải pháp cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở công nghiệp, nông nghiệp nông thôn được tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới, các doanh nghiệp sản xuất máy móc thiết bị ngành công nghiệp, chế biến nông – lâm – thủ sản trên thế giới giới thiệu trưng bày các sản phẩm máy... Việt Nam91 Tran Hung Dao Street, Hanoi, Việt Nam