VIETNAM GROWTECH 2017

Ngày sự kiện: 29/11/2017 – 01/12/2017 Vị trí: Việt Nam Việt Nam, International Exhibition Center Hanoi, 91 Tran Hung Dao Street, Hanoi
Vietnam GrowTech 2017 là một giải pháp cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở công nghiệp, nông nghiệp nông thôn được tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới, các doanh nghiệp sản xuất máy móc thiết bị ngành công nghiệp, chế biến nông – lâm – thủ sản trên thế giới giới thiệu trưng bày các sản phẩm máy móc trong ngành chế biến.

Triển lãm là nơi trình diễn mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật.Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế tiếp cận với công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến sản xuất chế biến ra các sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế..