Thông báo Cuộc gọi chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung

Được phát hành: 25/07/2018 Các nước liên quan:  Việt Nam Việt Nam

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Czech (TA CR) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, với mong muốn hỗ trợ và thúc đẩy các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Czech (TA CR) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, với mong muốn hỗ trợ và thúc đẩy các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Đây là cuộc gọi lần thứ 3 về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa SATI và TA CR được công bố trong bối cảnh kế thừa các kết quả hợp tác của Cuộc gọi lần thứ 1 và thứ 2 trong khuôn khổ chương trình DELTA của Cộng hòa Séc. Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên đã thiết lập các cơ chế tài trợ, qua đó các tổ chức/doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn tài trợ cho các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc và các hoạt động khác thông qua Chương trình DELTA của Cộng hòa Séc và Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia của Việt Nam nhằm tạo ra một kết quả nghiên cứu mới hoặc mở rộng phạm vi nghiên cứu và quan hệ đối tác dựa trên công nghệ và kinh doanh giữa hai nước.

Trích dẫn từ nguồn thông tin điện tử: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/14573/thong-bao-cuoc-goi-chung-giua-viet-nam-va-cong-hoa-sec-ve-de-xuat-cac-du-an-hop-tac-nghien-cuu-ung-dung-va-phat-trien-thu-nghiem-chung-.aspx

- tổng hợp bởi nhân viên Czechtrade HCMC