Отчет за дейността

Годишните отчети включват информация за финансовите резултати и основните събития, свързани с дейността на агенцията. Освен това дава основен преглед на услугите, организационната структура и проектите на CzechTrade, реализирани през годината.

Cookies