Чешки сектори на износ

Голям избор на производители от различни отрасли на промишлеността. Чешките компании имат репутация на надеждни партньори и доставчици на висококачествени продукти, технологии и услуги.

Автомобилна индустрия

shutterstock_6814951_auto_225x150.jpg

Чешката република може да се похвали с една от най-големите концентрации на дейности, свързани с производството и проектирането на автомобили в света. С производството на 107,5 автомобила на 1000 души Чешката република запазва своята водеща позиция сред лидерите в световното производство на автомобили по отношение на произведените единици на глава от населението. Тя също така е сред петнадесетте най-големи световни производители на пътнически автомобили по обем. Чешката автомобилна индустрия наброява повече от 150 000 души и представлява повече от 20% от чешката производствена продукция и чешкия износ.

Чешкият автомобилен център за върхови постижения играе ключова роля не само в европейска, но и в световна перспектива. Базиран на вековната инженерна традиция на страната, добрата инфраструктура и квалифицираната работна сила, той допринася значително за автомобилното производство и за научноизследователската и развойна дейност. През последните пет години тези инвеститори създадоха над 10 000 нови работни места и инвестираха повече от 1,4 млрд. евро в чешката автомобилна индустрия.

Чешки експортни съюзи:

 • ATOMEX GROUP (СДРУЖЕНИЕ НА ФИРМИТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ), atomex@atomex.cz
 • Czech Engineering Technology (ЧЕШКА АСОЦИАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ), balvin@sst.cz

Авиационна промишленост

let-red_669466243-225.jpgЧешката република има дълга авиационна традиция и винаги е имала силно присъствие в авиационно-космическия сектор. С течение на годините страната си е създала име, основаващо се на изключителното качество, надеждност и иновации в индустрията. От основно производство до окончателното сглобяване на въздухоплавателни средства и новаторски научноизследователски и развойни програми, местната авиационна индустрия напредна значително и просто не може да бъде пренебрегната. Днес повечето чешки фирми и институции работят с водещи играчи на различни нива и участват в мултинационални съвместни програми или изследователски проекти.

Авиационната индустрия на Чешката република се съсредоточава върху две основни дейности. На първо място, това е производството на цели въздухоплавателни средства. Става въпрос за по-малки самолети за местен и регионален превоз, тренировъчни и леки бойни самолети, спортни и селскостопански самолети, ултралеки самолети и планери. Една четвърт от ултралеките въздухоплавателни средства, продавани в света, са произведени в Чешката република. Вторият сегмент на авиационната индустрия е производството на компоненти за големи транспортни и военни самолети и хеликоптери.

Czech_Aviation (8,2 MB)

Чешки експортни съюзи:

Машиностроене

stroj_422528992-225.jpgМашиностроенето формира гръбнака на чешката икономика и неговата производствената база се състои от повече от 1100 компании. Тези компании са силно ангажирани в областта на енергийното инженерство, транспортното инженерство, производството на инструменти за обработка и формоване, металургията и производството на конструкции и метални компоненти. Чешките машиностроителни компании доставят цялостно промишлено оборудване – т.е. турбини, инструменти за машинна обработка и формоване, климатична техника, строителни машини, селскостопански машини и машини за хранително-вкусова промишленост. Чешката република изнася почти 90% от своята машиностроителна продукция, особено в страните от ЕС, като нейното присъствие е затвърдено и на азиатските и латиноамериканските пазари. Производството показва растеж и благодарение на новите технологии, като нанотехнологиите, сложната електроника, автоматизираните системи и мехатрониката.

Чешки експортни съюзи:

 • ATOMEX GROUP (СДРУЖЕНИЕ НА ФИРМИТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ), atomex@atomex.cz
 • Czech Engineering Technology (ЧЕШКА АСОЦИАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ), balvin@sst.cz
 • ČESKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ЧЕШКА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ЗА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ), mmokros@galatek.cz
 • CZECH VALVES ALLIANCE (ЧЕШКИ СЪЮЗ НА ФИРМИТЕ ЗА КЛАПАНИ), nykodym@mpowergroup.eu
 • BOHEMIA LINE (СЪЮЗ НА ФИРМИТЕ ЗА ДЪРВООБРАБОТВАЩО ОБОРУДВАНЕ), z.kozlova@stoerimantel.cz
 • CDT - ČESKÁ DOBÝVACÍ TECHNIKA АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ В МИНАТА ИНДУСТРИЯ), j.sarec@seznam.cz

Екологични технологии

enviromental_126082994-225.jpgОтрасълът на екологичните технологии в Чешката република се разраства в дългосрочна перспектива и тези модерни подходи дават много възможности за чешката индустрия. Редица компании участват в тези сектори в Чешката република и в световен мащаб, където предлагат интересни решения. Чешки компании участват в сектора на зелените технологии, като например произвеждат станции за биогаз. Aqua Industry Technologies участва в пречистването на отпадъчни води чрез използването на 3D нанотехнологии и водноелектрически централи. Освен това има фирми, участващи в производството на вятърни електроцентрали, производството на кули за вятърни турбини, както и напълно автоматизирани котли за биомаса и котли за изгаряне на слама. Друга чешка компания се занимава с мобилна система за пречистване на вода. Освен това има асоциации, оказващи ефект върху тази област, като Association of Industrial Plants Suppliers (Асоциацията на доставчиците на промишлени инсталации; SDIC).

Чешки експортни съюзи:

Медицинско оборудване

zdravotnictvi_233948095-225.jpgДнес износът на медицинско оборудване от Чешката република е белязан със значителен ръст. Чешките компании получават всеобхватни професионални поръчки. Този сектор има висок дял на иновациите и много фирми от него финансират свои собствени изследвания и разработки, като си сътрудничат с научни институции и университети. Освен това, предвид новите технологии, трябва да споменем, че съществуват чешки компании, които произвеждат наркотични вещества за медицински цели, а освен това Чешката република е значителен производител на електронни микроскопи.

Medical-equipment-2018 (2.9 MB)

Чешки експортни съюзи:

 • CZECH HEALTH & SAFETY ALLIANCE (ЧЕШКИ СЪЮЗ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ), michal.filipi@avec.cz
 • FIRST CZECH HEALTH ALLIANCE (ПЪРВИ ЧЕШКИ ЗДРАВЕН СЪЮЗ), jan.hudecek@biophys.cz
 • ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ), jaroslav.kopecek@medtechnik.cz

Електроника и електротехника

elektro_88537312-225.jpgПовече от всичко друго, чешкият сектор на електрониката и електротехниката се основава на своята дългогодишна традиция и на обширните умения на своите служители. Цялата промишленост представлява повече от 14% от чешката производствена продукция, което я прави втория по големина сектор в икономиката. В този сектор работят над 17 000 компании с над 180 000 работници. По-голямата част от продукцията на сектора се изнася предимно за пазарите в рамките на Европейския съюз. От електрическата промишленост се произвеждат основно електротехнически средства (електрически двигатели, генератори, трансформатори, електрически комутационни системи и превключващи агрегати, кабели и изолирани проводници). Компютърната и офис техника, потребителската електроника, хардуерът и автоматизираната електроника, медицинското и оптично оборудване се нареждат сред другите сектори на производството на електротехника.

Catalog_Czech_ELECTRONICS (2.4 MB)

Чешки експортни съюзи:

 • ATOMEX GROUP (СДРУЖЕНИЕ НА ФИРМИТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ), atomex@atomex.cz
 • CZECH COMMUNICATION GROUP (ЧЕШКА КОМУНИКАЦИОННА ГРУПА), mackova@ttc.cz

Химическа и фармацевтична промишленост

chem-farm_213270103-225.jpgХимическата промишленост на Чешката република е сред основните й промишлени отрасли. През 2014 г. приходите й възлизат на 22 милиарда евро и повече от 116 000 души работят в тази област. Производството на основни химически вещества (64%) и производството на фармацевтични продукти (17%) имат най-голям принос от гледна точка на приходите. Продуктите от химическата промишленост се доставят и в други свързани сектори, като автомобилната, строителната, електронната, хранително-вкусовата, текстилната промишленост и други. Чешките компании произвеждат торове, полиестерни влакна, пластмасови материали и неорганични вещества, като освен това принадлежат и към най-значимите производители в този сектор.

Чешки експортни съюзи:

 • Czech NBC TEAM (ЧЕШКА АСОЦИАЦИЯ НА ЯДРЕНАТА, БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАТА И ХИМИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ), orel@oritest.cz

Стъклокерамична промишленост

sklo_120609100-225.jpgЧешката керамична промишленост има отлична репутация в целия свят благодарение на уникалната си и висококачествена ръчно изработена продукция. В сферата на стъкларската и керамичната промишленост са заети около 150 фирми и повече от 22 000 служители (към 2014 г.). Приходите в този сектор достигнаха над 45 млрд. крони през 2014 г., при което плоското стъкло представлява 38%. Стъклопреработвателните предприятия в Чешката република произвеждат 2000 тона плоско стъкло и четири милиона големи бутилки, малки бутилки и флакони дневно. Чешките производители са сред най-значимите производители в този сектор. Има фирми, специализирани в производството на полилеи, чаши за пиене, бижута и много други.

Czech-glass-and-porcelain (9,5 MB)

Чешки експортни съюзи:

Мебелна промишленост

prace-drevo_429564472-225-(1).jpgЧешката мебелна промишленост се възползва от надеждната наличност на основни материали – заготовки, плочи от дървесни частици, фурнири, нарязана дървесина и др. Короната в този сектор са мебелите от извито дърво, както и дизайнерски елементи, като мебели от ковано желязо, закачалки и шкафове. Секторът отбеляза безпрецедентен ръст през последните години, главно поради износа. Изнасят се най-вече метални мебели, медицински мебели и мека мебел. Това са по-специално продукти с висока добавена стойност. Производителите на мебели често си сътрудничат с дизайнери и с дизайнерски студия. Ние също така доставяме мебели в кафенета, ресторанти и хотели по целия свят. Има и чешки фирми, които се специализират в производството на дизайнерска мека мебел или външно обзавеждане.

catalog_Czech_Furniture (3 MB)

Чешки експортни съюзи:

 • BOHEMIA LINE (СЪЮЗ НА ФИРМИТЕ ЗА ДЪРВООБРАБОТВАЩО ОБОРУДВАНЕ), z.kozlova@stoerimantel.cz

Строителна индустрия

stroje_402539347-225-(1).jpgСтроителната индустрия е един от най-важните стълбове на чешката икономика. Тя представлява 7% от производството на цялата чешка икономика, като в тази област работят над 8% от всички заети лица. В строителната индустрия се използва широка гама от разнообразни материали, продукти и технологии. Те включват например крепежни елементи, изолационни материали, керамични плочки, покриви, структурни рамки, строителни химикали, подове, прозорци, врати, техники за засенчване, строителни машини и много други. Чешките компании, участващи в този сектор, са конкурентоспособни с продуктите си също и на световно равнище. Чешките производители се занимават с производство на покриви, бараки, жилищни, санитарни и нискоенергийни модули, профили, ламели, тръби, пластмасови тръби, оборудване за засенчване, керамични плочки и производство на сух хоросан, гипсови смеси, мазилки и много други. Освен това те са сред най-значимите производители в този сектор.

Сектор на информационните и комуникационните технологии

ict_120548806-225.jpgДнес информационните технологии имат решаващо въздействие върху икономиката и обществото като цяло. Чешката република се превърна в много желано място за чуждестранни инвеститори в този сектор, особено за техните центрове за развитие и за аутсорсинг на ИТ услуги. Световните компании са сред най-значимите инвеститори в тази област. Чешките софтуерни компании са известни в цял свят. Чешкият интернет браузър Seznam.cz също е много известен. Това е единственият браузър от страни, използващи латиница, който може да се конкурира с Google.

Чешки експортни съюзи:

 • Czech ICT Alliance (ЧЕШКИ СЪЮЗ НА ИКТ, info@czechict.cz
 • CZECH COMMUNICATION GROUP (ЧЕШКА КОМУНИКАЦИОННА ГРУПА), mackova@ttc.cz

Хранително-вкусова промишленост

pekar-stroj_358583690-225.jpgОсновните подсектори на хранително-вкусовата промишленост в Чешката република включват преработка и консервиране на месо и месни продукти, преработка на плодове и зеленчуци, както и производство на млечни продукти и на мелничарски и нишестени продукти. В областта на напитките основните сектори са пивоварния, производство на минерална вода, безалкохолни напитки, дестилерии и лозарство.

Food Industry

Индустриален дизайн

nakresy_602730458-225.jpgЧешката република има много талантливи дизайнери, които успяват както в страната, така и в чужбина. Сред тях са: Jiří Pelcl (Иржи Пелкъл), Rony Plesl (Рони Плесл), Jan Kaplický (Ян Каплички) или Bořek Šípek (Борек Шипек). Съществува и все по-голям брой компании, които полагат усилия да засилят конкурентоспособността си чрез проектиране на дизайни и да си сътрудничат с дизайнер, за да открият нов вдъхновяващ поглед върху съществуващите и най-новите продукции. Междувременно в миналото дизайнът се свързваше с модната индустрия и луксозните стоки. Днес той се утвърждава все повече във всички отрасли на промишлеността, включително в машиностроенето. Много чешки компании, далеч не само големите, са приели сътрудничество с дизайнер в своите бизнес и маркетингови стратегии и са успели в сектора на интериорния дизайн. Благодарение на дизайна, производителите на градски мебели или санитарни легла имат успех в целия свят. Качеството на чешкия промишлен дизайн се потвърждава от наградата в областта на дизайна „Red Dot Award“ за дизайнера Martin Tvarůžek (Мартин Тваружек), който проектира производствената металообработваща машина на Шкода Škoda Machine Tool.

Чехия е нано

shutterstock_336721298-225-(1).jpgЧехия е една от люлките на нанотехнологиите. Понастоящем Чешката република е световен лидер по отношение на научноизследователската дейност и разработването на нановлакната  и тяхното промишлено производство. Динамичният растеж на отрасъла, както и изключителните резултати от научните изследвания и бизнеса са свързани с революционния патент за машина за производство на нановлакна. Оттогава насам в областта на нанотехнологиите Чешката република непрекъснато прави нововъведения и създава нови поколения нановлакнести структури. В основата на успеха са научните изследвания на високо равнище, тяхното свързване с бизнеса и бързото им прилагане на практика. В Чешката република се намират редица водещи, научни и изследователски центрове, които си сътрудничат с търговски дружества в областта на нанотехнологиите.  Предлагат им цялостно обслужване от консултации до решаване на конкретни задачи в областта на изследователската дейност.  Броят на субектите, които се занимават в Чехия с научни изследвания в областта на нанотехнологиите, с тяхното разработване и производството на конкретни наноприложения се е утроил през последните 7 години.

Czech_Nanotechnology (2.5 MB)
 

Музикални инструменти и техника

hudebni_516401134-225.jpgПроизводството на музикални инструменти в Чешката република има много дълга традиция – например производството на струнни и духови музикални инструменти датира от началото на 17-ти век. Чешките музикални инструменти са добре известни в чужбина със своето качество и повечето производители изнасят своите инструменти по целия свят. В Чешката република се произвеждат дървени и метални духови инструменти, ударни и струнни инструменти.  Световно известни са също чешките рояли и пиана.  Също един от най-големите производители на тръбни органи в света има седалище в Чешката република. Производствената гама включва също акордеони, хармоники и цимбали. За производството на музикалните инструменти се използват материали с най-високо качество и производителите често си сътрудничат с водещи чешки и световни играчи на пазара. Качеството се дължи на качествената изработка, която често комбинира занаятчийските умения на майсторите с прилагането на най-модерните технологии. Други фирми в отрасъла се занимават с производство на калъфи за музикални инструменти, производство на струни, перца, мобилни подиуми, мобилни сцени, грамофони, системи от озвучителни тела и т.н. В Чешката република се намира също най-големият производител на грамофонни плочи в света. Те са толкова популярни, че в Чехия си поръчват производството на своите грамофонни плочи най-големите звезди на поп музиката – Rolling Stones, U2, Elton John и др.

Czech-Musical-Instruments (2.7 MB)

Чешки играчки

drevene-hracky_105363350-22.jpgЧешкото производство на играчки се основава на традицията, когато Чехословакия беше един от най-големите производители на играчки. В Чешката република в момента има приблизително 250 производители на детски играчки – предимно семейни фирми, малки и средни предприятия, както и многонационални компании. Продукцията основно се изнася в целия свят, а най-голям интерес производителите проявяват към т.нар. ретро играчки, ламаринени колички, модели и надуваеми играчки. Интерес представляват и класическите играчки, особено магнитните дъски и конструкторите, които спомагат за развиването на познавателните и интелектуалните способности на децата. В Чешката република се произвеждат преди всичко дървени, метални, плюшени и текстилни играчки.  В производствената гама на чешките фирми са включени също комплексни класически и модерни настолни игри, конструктори, пъзели и ребуси, които стимулират развитието на децата. Интересна част от производството на играчки в Чехия представляват също играчките от пяна и играчките, които насърчават физическата активност на децата – детски колела без педали, тротинетки, както и атракции за детски площадки. Друг сегмент от производството на играчки е оборудването на детските отделения на болниците и детските градини.

Toys-and-games-2018 (3.1 MB)

Cookies