Безработицата в Чехия е намаляла до 3,0% през март

Публикуван: 9.4.2019 г. Свързани страни:  България България

Безработицата в Чехия е намаляла до 3,0% през март

Към 31 март 2019 г. Службата по заетостта на Чешката република регистрира намаление на безработицата от 3.5% на 3.0%. Безработицата през февруари е била 3.2%. Броят на свободните работни места нараства до 339331. Броят на търсещите работа е спаднал с 36555 в рамките на една година до 227053 души. Това е най-ниската стойност от март 1997 г., когато 199597 души са били без работа. Генералният директор на Службата по заетостта на Чешката република Катерина Садилкова заяви, че повече от 49000 души са извадени от регистъра на службата. Тя добави, че безработицата може да спадне още през април.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София