Безработицата в Чехия е намаляла с 1,1% до 2,4%

Публикуван: 3.5.2022 г. Свързани страни:  България България

Сезонно коригираният процент на заетост на хората на възраст от 15 до 64 години в Чешката република през март 2022 г. се е увеличил с 1,8% на годишна база до 75,6%.

Данните са публикувани от Чешката статистическа служба. Делът на безработните в тази група е 2,4% (-1,1%). Коефициентът на икономическа активност е 77,4% (+ 1,0%). По данни на Евростат коефициентът на безработица за възрастовата група 15-74 години в страната е 2,3%.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София