Безработицата в Чехия остава 3,8% през септември

Публикуван: 7.10.2020 г. Свързани страни:  България България

Безработицата остава 3,8% през септември

Към 30 септември 2020 г. Бюрото по труда на Чешката република (ÚP) регистрира 277 015 кандидати. Това е 2 063 по-малко в сравнение с август и 75 108 по-високо в сравнение със същия период на миналата година. Това е най-високата цифра, регистрирана през септември от 2017 г. насам, когато 284 915 души са търсили работа. Делът на безработните остава 3,8% (август 2020 - 3,8%, септември 2019 - 2,7%). Работодателите са използвали Бюрото по труда, за да предложат 316 658 свободни позиции. Около 11 555 от тях са били в рамките на договори извън редовната заетост, т.е. договори за трудова дейност и трудови договори.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София