Веригата бензиностанции "Бензина" се готви да инсталира първата водородна станция за зареждане

Публикуван: 16.11.2018 г. Свързани страни:  България България

Веригата бензиностанции "Бензина" се готви да инсталира първата водородна станция за зареждане

Веригата бензиностанции "Бензина" работи по подготовката на монтажа на първите си водородни стоянки за зареждане. Тя ще въведе първите в бензиностанциите си в Литвинов, Прага и Бърно. Освен това компанията продължава да изгражда станции за бързо зареждане, като прогнозира да има десетки през 2019 г. Основните цели за 2018 г. и 2019 г. според компанията са стартирането и постепенното разширяване на цифровата си платформа. Директорът на мрежата Марек Зувал уточни, че вече въведените мобилни плащания за гориво и автомивки скоро ще бъдат придружени от разширени възможности за администриране на индивидуални и корпоративни карти и бонусна система.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София