Една трета от чешките фирми изразходват 10% от приходите си за изследвания

Публикуван: 9.11.2018 г. Свързани страни:  България България

Една трета от чешките фирми изразходват 10% от приходите си за изследвания

Почти една трета (31%) от чешките фирми са инвестирали над 10% от доходите си в научноизследователска и развойна дейност през 2017 г., което е с 1% повече от предходната година. Общо 2% от компаниите не са инвестирали средства за научноизследователска дейност (през 2016 те са 11%), според проучване на Deloitte и Агенцията по технологии на Чешката република. При вземането на решение относно инвестициите компаниите поставят най-голям акцент върху наличието на квалифицирани и обучени служители (66%) и възможността за използване на множество видове подпомагане, т.е. комбинация от субсидии, инвестиционни стимули, данъчни облекчения и други финансови инструменти (58%).

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София