Компанията BENZINA е готова за нови придобивания

Публикуван: 11.1.2019 г. Свързани страни:  България България

Компанията BENZINA е готова за нови придобивания

Резултат с изображение за benzina logoВеригата бензиностанции BENZINA увеличава обема на горивата, продавани на бензиностанциите, придобити от OMV и в четири други франчайза. Това е заявено от изпълнителния директор на BENZINA Марек Зувала. По думите му компанията е готова да посрещне повече собственици на бензиностанции или да придобие конкурентна верига. Той заяви, че са нарастали продажбите в сегмента на пунктовете за отдих. Растежът достигна близо 300% през последните шест години. Точките за отдих и почивка с марката StopCafe са понастоящем на две трети от бензиностанциите, контролирани от компанията. BENZINA планира да ги въведе навсякъде, където е възможно.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София