Минималната заплата в Чехия ще нарасне до 14 600 CZK

Публикуван: 2.1.2020 г. Свързани страни:  България България

Минималната заплата ще расте от 1 януари 2020 г. Тя ще нарасне от 13 350 CZK до 14 600 CZK

Минималната часово заплащане ще нарасне от 79,80 CZK до 87,30 CZK. Най-ниските нива на гарантираната заплата ще нарастват заедно с растежа на минималната работна заплата, която се изплаща на приблизително 150 000 души в Чехия. Гарантираните нива на заплати ще нараснат от сегашните 13 350 CZK до 14 600 CZK. Гарантираната заплата се изплаща на осем нива и представлява най-ниската заплата въз основа на оценката и отговорността в работата. Информацията беше публикувана от Министерството на труда и социалните въпроси на Чешката република (MPSV).

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София