Министерството на промишлеността и търговията подготвя мерки за подпомагане на индустрията в Чехия

Публикуван: 23.8.2019 г. Свързани страни:  България България

Министерството на промишлеността и търговията подготвя мерки за подпомагане на индустрията в Чехия

В рамките на Националната икономическа стратегия 2030 г., която правителството на Чехия ще представи в края на годината, Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република подготвя мерки срещу рецесията в промишлеността. Министерството отпусна 70 млн. CZK за по-голяма подкрепа на износителите, докато липсата на служители ще се реши с увеличена квота до 40 000 украинци годишно и 10 000 работници от други страни извън ЕС. Научните изследвания, развитието и иновациите ще бъдат подпомогнати от 37 млрд. CZK през 2020 г. Министерството на промишлеността и търговията също така очаква в периода 2021-2027 г. да бъде възможно преразпределянето на поне 100 млрд. CZK от европейските фондове към компаниите.

Източник: https://www.cianews.cz/
Изготвено от екип на ЧехТрейд София